Användarvillkor

Välkommen till vår hemsida. Om du fortsätter att bläddra och använda denna webbplats godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användningen, som tillsammans med vår sekretesspolicy styr Produktiv bilhandel i Sverige ABs relation med dig i förhållande till denna webbplats.

Uttrycket "Produktiv bilhandel i Sverige AB" eller "oss" eller "vi" avser ägaren av webbplatsen med säte BREDGATAN 24, 234 36 Lomma. Vårt organisationsnummer är 556971-5492. Uttrycket "du" hänvisar till användaren eller betraktaren av vår webbplats.

Användning av denna webbplats är föremål för följande villkor för användning: • Produktiv Bilhandel i Sverige AB tar betalt för sin tjänst genom att bilhandlare som förvärvar bilar genom www.bilklick.se betalar En (1) procents provisionsavgift för varje bil som förvärvas genom www.bilklick.se. Det är kostnadsfritt att sälja bil genom Bilklick. Medlemskap på Bilklick är också kostnadsfritt för alla användare

 • Produktiv Bilhandel i Sverige AB tillhandahåller tredjepartstjänster genom samarbete. En sådan tjänst är till exempel Eurotransport’s transport tjänst där bilhandlare kan få hjälp att få bilar transporteras till sig. Avgiften för transporten bilhandlaren.

 • Vill man få bilar testade innan köp genom Mechanum så tillkommer en avgift som också för varje biltest som utförs.

 • Den Innehållet i sidorna på denna webbplats är till allmän information och bruk. Det kan ändras utan föregående meddelande.

 • Varken vi eller någon tredje part lämnar någon garanti eller ansvarar för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet information och material finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att sådana uppgifter och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi uttryckligen undanta ansvar för sådana felaktigheter eller misstag i den utsträckning som lagen tillåter.

 • Din användning av någon information eller material på denna webbplats är helt på egen risk, som vi inte kan hållas ansvariga. Det skall vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.

 • Denna webbplats innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Kopiering är förbjuden annat än i enlighet med meddelande om upphovsrätt, som ingår i dessa villkor.

 • Alla varumärken återges på denna webbplats som inte ägs av eller licensieras till operatören, har medgivit på hemsidan.

 • Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till en talan om skadestånd och / eller vara ett brott.

 • Ibland kan denna webbplats även innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet att lämna ytterligare information. Det betyder inte att vi stöder webbplats(er). Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplats(er).

 • Du får inte skapa en länk till denna webbplats från annan webbplats eller dokument utan [Produktiv Bilhandel i Sverige AB] s föregående skriftliga medgivande.

 • Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagstiftning i Sverige.

Friskrivningsklausul

Den information som återfinns på denna webbplats är avsedd i informationssyfte. Informationen tillhandahålls av Produktiv bilhandel i Sverige AB och även om vi strävar efter att hålla sidan och dess innehåll aktuell och korrekt, gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende till webbplatsen eller den information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. Allt användande av sådan information sker därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer Produktiv bilhandel i Sverige AB att ansvara för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta- eller följdskador, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller de vinster som kommer från eller i samband med användande av denna webbplats eller dess tjänster.

Via denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte står under kontroll av Produktiv bilhandel i Sverige AB. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller vi stödjer de åsikter som uttrycks på andra webbplatser.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång 24/7. Produktiv bilhandel i Sverige AB tar inget ansvar för, och kommer inte att ta ansvar för tillfälliga tekniska problem som kan uppstå utanför vår kontroll som kan göra webbplatsen otillgänglig.

Varför integritet är viktigt för Produktiv bilhandel i Sverige AB

Rätt till integritet är av stor vikt för www.bilklick.se. Produktiv bilhandel i Sverige AB är medvetna om att när en person väljer att bli medlem och väljer att förse Produktiv bilhandel i Sverige AB med personlig information lägger medlemmen sin tillit i vår förmåga att hantera deras integritet på ett ansvarsfullt sätt.

Produktiv bilhandel i Sverige AB anser att denna information skall användas endast för att förbättra tjänsterna för medlemmen. Vi har skapat denna sekretesspolicy för att understryka att vi skyddar medlemmars personliga information.

Personlig information som samlas in av www.bilklick.se

När en registrering görs hos www.bilklick.se samlar Produktiv bilhandel i Sverige AB medlemmens kontaktinformation som inkluderar namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Skydda integriteten

www.bilklick.se tar nödvändiga steg för att skydda medlemmens integritet. När en medlem ger oss känslig information (t.ex. ett kreditkortnummer vid ett köp) tar Produktiv bilhandel i Sverige AB alla rimliga steg för att skydda den, så som kryptering av medlemmens kortnummer. Produktiv bilhandel i Sverige AB använder även rimliga säkerhetslösningar för att skydda medlemmens personliga information i Produktiv bilhandel i Sverige ABs system.

Ibland kan Produktiv bilhandel i Sverige AB uppge medlemmens namn och adress till en tredje part när det krävs för att leverera en specifik vara eller tjänst som har efterfrågats av medlemmen. Produktiv bilhandel i Sverige AB uppger ingen medlems information till andra företag eller individer för marknadsföring utan medlemmens medgivande.

Användande av cookies

www.bilklick.se använder cookies till olika ändamål, till exempel tillåter cookies att Produktiv bilhandel i Sverige AB kan spåra information under domännamnsregistreringen och paketregistreringsprocessen. Dessa cookies spårar inte individuell information. Information som Produktiv bilhandel i Sverige AB kan tänkas spåra inkluderar:

medlemmens IP-adress

Webbläsarens version eller datorns operativsystem

Antalet länkar medlemmen klickar inom webbsidan

Stat eller land medlemmen öppnar webbsidan från.

Datum och tid för medlemmens besök

Namnet på medlemmens internetleverantör

Webbsidan medlemmen kom från när de besökte www.bilklick.se

Antalet sidor medlemmen tittade på inom webbsidan

www.bilklick.se använder denna information för att göra varje besök mer givande för medlemmen och för att förse Produktiv bilhandel i Sverige AB med information för att hjälpa oss förbättra våran service. Produktiv bilhandel i Sverige AB känner inte till (och har inget intresse av att känna till) identiteten av besökarna på www.bilklick.se.Mer information går att få från Google [http://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/ads/]Personlig information som kan uppdateras av medlemmen

Medlemmen kan hjälpa Produktiv bilhandel i Sverige AB att förbättra effektiviteten och kvaliteten på servicen genom att hålla Produktiv bilhandel i Sverige AB informerad om alla ändringar till medlemmens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. medlemmen kan göra detta genom att uppdatera medlemmens personliga detaljer i medlemmens egen kontrollpanel på Produktiv bilhandel i Sverige AB.

Den personliga information Produktiv bilhandel i Sverige AB samlar och handhar går under den sekretesspolicy som var i kraft när informationen samlades ihop. Produktiv bilhandel i Sverige AB reserverar sig för rätten att ändra i sekretesspolicyn och ger en notis om sådana ändringar i nyhetssektionen på www.bilklick.se. Medlemmen bör se igenom sekretesspolicyn periodsvis så att det möter medlemmens behov.

Personlig information

Med personlig information avses all information medlemmen har lagt på sitt konto hos www.bilklick.se, till exempel e-postadresser, webbsidor, foton, filmer och databasinnehåll.

Medlemmens data på kontot

Produktiv bilhandel i Sverige AB gör inga anspråk på några rättigheter till det innehåll som medlemmen har publicerat på sitt konto. Kontoägaren är å andra sidan lagligt ansvarig för allt innehåll som publiceras på kontot.

Produktiv bilhandel i Sverige AB skapar sig ingen åsikt och gör ingen laglig granskning av innehållet på en medlems webbutrymmeskonto. Men i fall där det gäller uppenbart olagligt material så som barnporr, phishingförsök eller liknande agerar Produktiv bilhandel i Sverige AB som ett ansvarigt företag och informerar de relevanta myndigheterna. I alla andra fall vidtar Produktiv bilhandel i Sverige AB åtgärder om en EU- eller US-domstol eller relevant auktoritet beordrar Produktiv bilhandel i Sverige AB att göra det enligt gällande lagstiftning.

Medlemmens ansvar för kontot på Produktiv bilhandel i Sverige AB

Medlemmen borde alltid logga ut ur sitt konto när han avslutar en session för att försäkra sig om att andra inte kan komma åt medlemmens privata personliga information. medlemmen bör ta denna säkerhetsåtgärd även om medlemmen inte använder en offentlig dator på ett bibliotek, ett internetcafé eller liknande.

Datasäkerhet

Produktiv bilhandel i Sverige AB är medvetna om det speciella ansvaret som kommer med att handha personlig data på medlemmens konto. Vi vill att våra medlemmar ska se Bilklick.se som en säker plats för datalagring.

Den dagliga backupen säkrar våra medlemmars konto mot dataförlust. Backupen inkluderar alla konton, oavsett typ. Backup är en försäkring mot dataförlust orsakad av möjliga fel inom Produktiv bilhandel i Sverige ABs kontroll. Följaktigen, såvida inte anledningen till dataförlusten är utanför Produktiv bilhandel i Sverige ABs kontroll, är det möjligt för oss att återställa allt innehåll vid ett fel. Vid återställning från backup återställs hela servern och alla konto på servern till det skick det hade innan felet.

Upphovsrättspolicy

Denna webbplats och dess unika innehåll, design och idé tillhör Produktiv bilhandel i Sverige AB - © Produktiv bilhandel i Sverige AB 2015.

All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten förutom under följande kriterier:

 • Du får skriva ut eller ladda ner innehåll till en lokal hårddisk för ditt eget bruk samt icke-kommersiellt bruk

 • Du får kopiera innehållet till individuell tredje part för deras personliga användning, men endast om du anger webbsidan som källreferens.

 • Du får länka till och kopiera delar av innehållet för användning på tredje-parts webbplatser, i tryck eller elektronisk kommunikation så till vida att Produktiv bilhandel i Sverige AB anges som källa.

Du får inte, förutom med uttryckligt skriftlig tillåtelse, distribuera eller utnyttja innehållet kommersiellt. Ej heller får du skicka det eller spara det på någon annan webbplats eller i någon form av elektronisk lagringssystem.

Upphovsrätt - användarskapat material

Allt användarskapat material innefattande, men inte begränsat till, filmer, texter, foton, teckningar och länkar, anses tillhöra skaparen eller uppladdaren av innehållet. Skaparen eller uppladdaren garanterar att de äger och eller har tillåtelse att dela med sig av materialet.

Skaparen eller uppladdaren ansvarar självt för användningsområdet. Under inga omständigheter kommer Produktiv bilhandel i Sverige AB att ansvara för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta- eller följdskador, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller de vinster som kommer från eller i samband med användande av denna webbplats eller dess tjänster .

Om du är upphovsman eller upphovsrättsägare till material du hittar på webbplatsen, och innehållet har använts står i strid mot upphovsrättslagen eller användaravtal, var god kontakta oss genast så vi kan ta kontakt med uppladdaren och åtgärda intrånget.

 Produktiv bilhandel i Sverige AB reserverar sig rätten att använda sig av användarskapat material utan förbehåll inom verksamhetsområdet. Områden för användning inkluderar, men är inte begränsat till, reklam, promotions, publicering, tävlingar, statistik, årsredovisningar och övriga användningsområden digitalt eller i tryck.